News

Sociale fraude

Bedragen van administratieve boetes wegens niet-naleving van de wetgeving

Boetes voor sociale fraude kunnen zich snel opstapelen als u zich niet op de hoogte houdt. Elke werknemer moet immers via een arbeidsovereenkomst bij de betrokken dienst worden aangegeven.

Zo niet, dan is hier het bedrag van de risicovolle boetes:

Boete tussen €2400 en €24.000:

  • Tewerkstelling van een illegaal verblijvende buitenlandse werknemer zonder werkvergunning
  • Geen verklaring van de werknemer aan de Dimona
  • Geen werknemersverklaring aan Limosa (of laattijdige verklaring)
  • Belemmering van de bewaking

Boete tussen 400 en 4.000 €:

  • Overtreding van deeltijdwerk (tussen € 2.400 en € 24.000 bij herhaling)
  • Tewerkstelling van een buitenlandse werknemer die legaal en zonder werkvergunning verblijft
  • Niet-eerbiediging van het welzijn op het werk

Boete tussen 200 en 2.000 €:

  • Ongerealiseerd studentencontract
  • Inbreuk op de werkloosheidsvoorschriften

Vermijd boetes door uzelf in administratieve orde te brengen dankzij het advies van AIO!